Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/41/10/2014
Nazwa Remont pionu toalet w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-31pobierz68881-2014.html
2014-03-27pobierz65845-2014.html
2014-03-14pobierz55269-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Toalety-B.G-modyfikacja.pdf
pobierzSIWZ-Toalety-B.G-modyfikacja.doc
pobierzSIWZ-Toalety-B.G.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-10-2-do-SIWZ-modyfikacja-Przedmiar-robot.-elektr..pdf
pobierz Zal.nr 11 do SIWZ - Projekt wykonawczy.pdf
pobierz Zal.nr-10-3-Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zal.nr-10-2-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.nr-10-1-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.nr-9-3-do-SIWZ---Specyfikacja-techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Sanitarnych.pdf
pobierz Zal.nr-9-2-do-SIWZ---Specyfikacja-techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Elektrycznych.pdf
pobierz Zal.nr-9-1-do-SIWZ---Specyfikacja-techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-31pobierzModyfikacja-SIWZ---zal.-10-2-do-SIWZ.pdf
2014-03-27pobierzModyfikacja-SIWZ---termin.pdf
2014-03-21pobierzWizja-lokalna--B.G.-pion-toalet.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-17pobierzinformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-30pobierz93835-2014.html