Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/51/12/2014
Nazwa Remont sali wykładowej nr 405 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-26pobierz64717-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--405.doc
pobierzSIWZ--405.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz 405-Przed.-sanitarny.ath
pobierz 405-przedmiar-elek.ath
pobierz Zal.nr-9-2-do-SIWZ-ST-elektryka-405.pdf
pobierz Zal.nr--9-1-do-SIWZ-ST-budowlana-i-sanitarna-405.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ--dokumentacja-rysunkowa-405.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ-sanitarny-przedmiar-405.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-elektryka-przedmiar-405.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1do-SIWZ--budowlanka-przedmiar-405.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ-ST-teletechnika-405.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-02pobierzWizja-lokalna--B.G.-405.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-22pobierzinformacja--wyborze-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-12pobierz101375-2014.html