Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/BB/1/2014
Nazwa Wykonanie prac w rozbiciu na trzy etapy: Opis techniczny złożonych rozwiązań poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną po przebudowie i modyfikacji systemów energetycznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Naniesienie rozwiązań poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną związanych z przebudową na plan ogólny jednostek i ich specyfikacja. Opis szczegółowy prac niezbędnych do wprowadzania zmian poprawiających efektywnośÄ‡ energetyczną z uwzględnieniem rodzaju i parametrów urządzeń, materiałów i czynności na potrzeby projektu „Przeprowadzenie audytów energetycznych dla grup statków rybackich celem zarządzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-10pobierzOgloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2014-04-03pobierzOgloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_BB_1_2014.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-10pobierzSIWZ-BZP_BB_1_2014-po-zmianach-10.04.2014.doc
2014-04-10pobierzZmiana-tresci-SIWZ-10.04.2014.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-16pobierzUNIEWAZNIENIE-POSTEPOWANIA.docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)