Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/63/04/2014
Nazwa Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa budynku dydaktycznego nr 1 (dawny warsztatowy) oraz budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4 (nr działek: 4/13, 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18)
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-25pobierz140176-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---Willowa.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-14---kuznia.pdf
pobierz Zal-13---pietro.pdf
pobierz Zal-12---parter.pdf
pobierz Zal-11---piwnica.pdf
pobierz Zal-10---sytuacja.pdf
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-30pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-1.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-05-26pobierzinformacja-o-wyborze-04-14.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-10pobierz195090-2014.html