Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nr ref. AG/JŁ/20/2014
Nazwa Kompleksowe ubezpieczenie jednostek pływających (OC armatora, casco jednostek pływających, NNW załóg jednostek pływających)dla Akademii Morskiej w SzczecinieAG/JŁ/20/2014
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-06pobierz150890-2014.html
2014-04-28pobierz143454-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-ubezpieczenie-jednostek-plywajacych.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-docx.pdf
pobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-05-06pobierz6.5-MODYFIKACJA.-Zalacznik-nr-8-do-SIWZ.pdf
2014-05-06pobierz06.05.-modyfikacja-Zalacznik-nr-7-do-SIWZ.pdf
2014-05-06pobierz06.05.2014-SIWZ-ubezpieczenie-jednostek-plywajacych-modyfikacja.pdf
2014-05-06pobierz6.5--Odpowiedz-na-pytanie-SIWZ-jednostki-AM-2014.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-05-13pobierzwyniki.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-13pobierz201326-2014.html