Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/65/15/2014
Nazwa Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont pokrycia dachu na budynku Pływalni przy ul. Starzyńskiego 9a, 2) remont pokrycia daszku przy budynku obiektu dydaktycznego przy ul. Podgórnej 51-53, 3) częściowa wymiana rur spustowych i naprawa dachu nad Salą Tradycji w Budynku Głównym przy ul. Wały Chrobrego 1-2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-07pobierz98211-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--dachy.pdf
pobierzSIWZ--dachy.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zal-nr-10-3-przedmiar-odgromowka.pdf
pobierz zal-nr-10-2-przedmiar-dach-i-rury-Waly-Chrobrego.pdf
pobierz zal-nr-10-1-przedmiar-dach-plywalnia-i-podgorna.pdf
pobierz zal-nr-9-2-ST-odgromowka.pdf
pobierz zal-nr-9-1-ST-budowlanka-dachy.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-05-13pobierzwizja-lokalna--daszki.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-06-05pobierzinformacja--o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-18pobierz132487-2014