Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/53/13/2014
Nazwa Remont instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) oraz konserwacja i serwisowanie instalacji niskoprądowych w Studenckim Domu Marynarza „KORAB” Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-05pobierz121985-2014.html
2014-05-29pobierz116207-2014.html
2014-05-23pobierz111125-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-i-zalacznik-nr-13--po-modyfikacji-05.06--.pdf
pobierzSIWZ--SAP.pdf
pobierzSIWZ--SAP.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-ST--modyfikacja-.pdf
pobierz Zal-nr-12-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa-SAP-.pdf
pobierz Zal-nr-11-do-SIWZ-przedmiar-robot-SAP--.pdf
pobierz Zal-nr-10-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-06-05pobierzPytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-05.06-.pdf
2014-06-04pobierzSAP-AT-53-13-2014--Pytania-i-odpowiedzi.pdf
2014-05-29pobierzModyfikacja-SIWZ.pdf
2014-05-27pobierzwizja-lokalna---SAP.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-06-26pobierzinformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-07-08pobierz147891-2014.html