Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG/JŁ/21/2014
Nazwa Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-02pobierz185958-2014
2014-05-29pobierz182536-2014.html
2014-05-23pobierz175678-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---mienie-i-OC-AM.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz 2.6-Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-AG-po-modyfikacji.docx
pobierz 2.6-Zalacznik-nr-7-do-SIWZ---charakterystyka--po-modyfikacji.xls
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ---STATUT.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---wykaz-samochodow.pdf
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ---wykaz-sprzetu.pdf
pobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ--charakterystyka-budynkow-i-budowli.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-06-02pobierz2.6-Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-AG-po-modyfikacji.docx
2014-06-02pobierz2.6-Zalacznik-nr-7-do-SIWZ---charakterystyka--po-modyfikacji.xls
2014-06-02pobierz2.6-ODP-NA-PYTANIA-I-MOD-SIWZ--1-Z-2.pdf
2014-06-02pobierz2.6-ODP-NA-PYT-I-MOD-SIWZ-2-Z-2.pdf
2014-05-29pobierz29.5-modyfikacja-SIwz.doc
2014-05-28pobierz28.05-odpowiedz-na-1-pytanie.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-06-06pobierzwyniki.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-07-18pobierz242008-2014.htm