Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/86/21/2014
Nazwa Wykonanie prac ratowniczo-konserwatorskich zabytkowego muru usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-25pobierz211848-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--ogrodzenie.pdf
pobierzSIWZ--ogrodzenie.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-do-SIWZ-Wyciag-z-projektu.pdf
pobierz Zal.nr-10-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ-ST-ogrodzenie.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-07-15pobierzinformacja-o-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)