Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/AG/15/2014
Nazwa Dostawa analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i masy cząsteczkowej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Åšrodowiska” dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-07-03pobierzOgloszenie-dodatkowe-informacje-BZP_AG_15_2014.pdf
2014-06-30pobierzOgloszenie-o-zamowieniu-BZP_AG_15_2014.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_15_2014.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-07-21pobierzOdpowiedzi-na-pytania_-BZP_AG_15_2014_21.07.2014.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-01-28pobierzinformacja-o-wyborze.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-02-12pobierzZamowienie-publicz...---50360-2015---TED-Tenders-Electronic-Daily.html