Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/AG/16/2014
Nazwa Dostawa zestawu do automatycznej wizualizacji i analizy wielkości, kształtu i liczby cząstek w stanie suchym, w zawiesinie cieczowej i osadzonych na filtrach w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Åšrodowiska” dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-30pobierzOgloszenie-o-zamowieniu-BZP_AG_16_2014.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_16_2014.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-07-21pobierzOdpowiedzi-na-pytania_BZP_AG_16_2014_-21.07.2014.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-01-28pobierzinformacja-o-wyborze.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-02-12pobierzZamowienie-publicz...---50416-2015---TED-Tenders-Electronic-Daily.html