Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/AG/22/2014
Nazwa Dostawa urządzenia pomiarowego grubości powłok dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-08-22pobierzogloszenie-o-zmianie_BZP_AG_22_2014.pdf
2014-08-05pobierzogloszenie.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_BZP_AG_22_2014--po-zmianie.doc
pobierzSIWZ_BZP_AG_22_2014-urzadzenie-do-pomiaru-ruchu.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-08-22pobierzpytania-i-odpowiedzi.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-09-18pobierzinformacja-o-wyborze_BZP_AG_22_2014.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-10-27pobierzogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia_2014-OJS206-364674-pl.pdf