Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/AG/24/2014
Nazwa Dostawa mobilnej komory dymowej w ramach projektu Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-09-26pobierzOgloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2014-09-19pobierzOgloszenie-o-zamowieniu-BZP_AG_24_2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-zmianach-BZP_AG_24_2014.doc
pobierzSIWZ-BZP_AG_24_2014.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-1b-Rysunek---szkic-sytuacyjny.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-09-26pobierzPytania-i-odp.-BZP_AG_24_2014.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-10-16pobierzWybor-oferty-BZP_AG_24_2014.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-11-13pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html