Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/MS/1/2014
Nazwa Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-10-10pobierzOgloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2014-10-03pobierzOgloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_BZP_MS_1_2014.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-10-10pobierzZmiana-SIWZ-i-terminu.doc
2014-10-10pobierzSIWZ_BZP_MS_1_2014-po-zmianach-10.10.2014.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-10-24pobierzWybor-oferty-BZP_MS_1_2014.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-11-07pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html