Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/MS/2/2014
Nazwa Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-11-05pobierz231931-2014-ogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP.MS.2.2014.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-7-do-SIWZ.pdf
pobierz Zalacznik-nr-6-do-SIWZ.pdf
pobierz Opis-przedmiotu-zamowienia-zal-1a---1k.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-11-21pobierzwyniki-postepowania.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-12-18pobierz413344-2014--ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html