Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/AG/29/2014
Nazwa Dostawa chromatografu w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-11-12pobierz2014-OJS216-382110-pl[1]-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2015-01-19pobierzogloszenie-o-zmianie.pdf
2014-12-17pobierzogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2014-OJS243-427505-pl.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP.AG.29.2014-wersja-ujednolicona-mo-podyfikacji-z-dnia-12.01.2015.doc
pobierzSIWZ-BZP.AG.29.2014-wersja-ujednolicona-mo-podyfikacji-z-dnia-11.12.2014.doc
pobierzSIWZ-BZP.AG.29.2014.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-01-12pobierzmodyfikacja-tresci-SIWZ-BZP.AG.29.2014-z-dnia-12.01.2015.doc
2014-12-12pobierzmodyfikacja-tresci-SIWZ-BZP.AG.29.2014-z-dnia-12.12.2014.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-02-06pobierzinformacja-o-wyborze.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-02-25pobierzudzielenie-zamowienia.pdf