Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-1/15
Nazwa Remont V p. w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9,
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-01-27pobierz11465-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ.pdf
pobierzSIWZ.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.10-2-do-SIWZ--pomocniczo-budowlany.ath
pobierz Zal.10-1-do-SIWZ-pomocniczo-elektryczny.ath
pobierz Zal.-10-3-do-SIWZ-pomocniczo-sanitarny.ath
pobierz Zal.nr-10-3-przedmiar-sanitarny.pdf
pobierz Zal.nr-10-2-przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.nr-10-1-przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.nr-9-3-do-SIWZ-STWiOR-sanitarny.pdf
pobierz Zal.nr-9-2-do-SIWZSTWiOR-elektryczny.pdf
pobierz Zal.nr-9-1-do-SIWZ-STIW-iOR-budowlany.-bud.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-02-02pobierzWizja-lokalna-V-p.-Pasat.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-02-27pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-12pobierz34675-2015.html