Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.03.2013r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”, zaprasza do składania ofert w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup usługi szkoleniowej dotyczącej „Szkolenia z diagnostyki łożysk dla 5 osób”.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-03-27pobierzOpis-przedmiotu-zamowienia-szkolenia-diagnostyka-lozysk.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-1-szkolenie-z-diagnostyki-lozysk.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)