Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.04.2013r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin w ramach realizowanego projektu „ ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”, zwraca się z prośba o składanie ofert cenowych ( według załącznika nr 1) na zorganizowanie „ Szkolenia z BHP, pracy na wysokości, SEP D i E do i pow. 1 kV dla 8 osób” (pracownicy naukowi).
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-04-19pobierzOpis_przedmiotu_zamowienia_szkolenia_SEP.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik_nr_1_SEP.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)