Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2013r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin w ramach realizowanego projektu „ ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” zaprasza do składania ofert cenowych ( według załącznika nr 1) w prowadzonym zapytaniu ofertowym na świadczenie usług „Doradztwa technicznego przy wdrożeniu aparatury” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (w załączeniu).Ponowne wznowienia zapytania ofertowego nr 6/2013 z dnia 22.04.2013r. w terminie do 16.05.2013r. do godz. 9:00:
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-04-22pobierzOpis-przedmiotu-zamowienia-doradztwo-techniczne-wersja-1-1.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-1-doradztwo-techniczne.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-02-24pobierzInformacja-dotyczaca-wzniowienia-zapytania-ofertowego-wersja-1-1.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)