Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.05.2013 r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin w ramach realizowanego projektu „ ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” zaprasza do składania ofert cenowych w prowadzonym zapytaniu ofertowym na świadczenie usług „doradztwa prawnego, w tym consultingu ekonomiczno-finansowego i organizacyjnego przy realizacji ww. projektu” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-05-29pobierzzapytanie-ofertowe-na-strone.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz zal-nr-2-do-wzoru-umowy.pdf
pobierz zal-nr-1-do-wzoru-umowy.pdf
pobierz wzor-oferty_zal-2-do-zapytania-ofertowego.docx
pobierz umowa_zal-1-do-zapytania-ofertowego.docx
pobierz przedluzenie_terminu_skladania_ofert.docx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)