Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.10.2013r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP: 851 000 63 88 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej pt. „Szkolenie z akustyki podstawowe i zaawansowane dla 4 osób” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-10-15pobierzOGLOSZENIE_O_ZAMIARZE_UDZIELENIA_ZAMOWIENIA.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_braku_powiazan_k.doc
pobierz Zalacznik_nr_2_Opis_posiadanego_zestawu_do_diagnostyki_w.doc
pobierz Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)