Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.10.2013
Nazwa Informujemy, iż w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia "Szkolenie z akustyki podstawowe i zaawansowane dla 4 osób" dla projektu pod nazwą " ZIELONA ENERGETYKA –Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie" odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów :

Nazwa firmy Adres Cena brutto
Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o 02-910 Warszawa ,ul. Goraszewska 12 33.825,00 zł
NATI Engineering, Osiński Piotr 54-030 Wrocław, ul. Rzeszowska 68A 36.900,00 zł
BIG Biuro Inżynierskie Grosel Jacek 51-692 Wrocław, ul. Szanieckiego 73 34.440,00 zł


Zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy udzielono wykonawcy:

Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o

ze względu na: najniższą cenę.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)