Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.11.2013r.
Nazwa Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i publikacja reklamy w czasopismach branżowych i internecie (branże elektrotechnika lub odnawialne źródła energii) w ramach projektu pt. ”ZIELONA ENERGETYKA- Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” dotyczącego zadania nr 7 wydatku nr 5 Promocja w czasopismach branżowych i internecie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-11-01pobierzOGLOSZENIE_O_ZAMIARZE_UDZIELENIA_ZAMOWIENIA.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_braku_powiazan_k.doc
pobierz Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)