Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.11.2013r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, NIP: 851 000 63 88 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie filmu promocyjnego w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2013-11-14pobierzOGLOSZENIE_O_ZAMIARZE_UDZIELENIA_ZAMOWIENIA_2013_11_14.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik_nr_3_Wytyczne_Instytucji_Zarzadzajacej_RPO_WZ_.pdf
pobierz Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_braku_powiazan_k.doc
pobierz Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)