Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.04.2014
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej – na wykonanie projektu wraz wizualizacją oraz wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej – 1 sztuka.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-28pobierzZapytanie_ofertowe_zm_28_04_14.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_braku_powiazan_k.doc
pobierz Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc
pobierz Wytyczne_dot_informacji_i_promocji_1609.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)