Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.09.2014r.
Nazwa Informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej na wybór operatora Laboratorium Zielona Energetyka przeprowadzonej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów
Nazwa firmy Adres Punktacja

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o.

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

5

 

Zamówienia udzielono Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza.

Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)