Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.01.2015r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a, 2a, 3a do zapytania ofertowego.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-02-18pobierzzapytanie_ofertowe_telefony_stacjonarne_2015r.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz dolaczenie_umowy_zm_02_06_15.pdf
pobierz Wyniki_dot_zapytania_ofertowego_na_swiadczenie_uslug_telekomunikacyjnych.pdf
pobierz Pytania-i-odpowiedzi-do-zapytania-ofertowego.pdf
pobierz Przedluzenie_terminu_skladania_ofert_na_usl_tel.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)