Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.01.2015r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w związku z podaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o sposobie oraz terminie złożenia projektów do MNiSW w ramach naboru wniosków do inicjatywy European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), Uczelnia odstępuje od zamiaru udzielenia zamówienia publicznego przedstawionego w zapytaniu ofertowym nr BC/2015/01. Niniejszym zapytanie ofertowe nr BC/2015/01 zostaje odwołane.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)