Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.02.2015r.
Nazwa Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie zgodnie z załącznikiem nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-02-23pobierzZapytanie_ofertowe_AG-DK274-0115.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz opis_przedmiotu_zamowienia_AG-DK274-0115.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-02-24pobierzwybor_oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)