Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-2/15
Nazwa Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania – Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 (stara szkoła) na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 (nr działki: 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18)
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-13pobierz35389-2015.html
2015-03-05pobierz48932-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-modyfikacji---budynek-dydaktyczny-(stara-szkola).pdf
pobierzSIWZ-po-modyfikacji---budynek-dydaktyczny-(stara-szkola).doc
pobierzSIWZ---budynek-dydaktyczny-(stara-szkola).pdf
pobierzSIWZ---budynek-dydaktyczny-(stara-szkola).doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-opinia-geotechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-koncepcja-funkcjonalno-przestrzenna.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-03-13pobierzodpowiedzi-i-modyfikacje_Willowa_bud_2.pdf
2015-03-10pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-04-16pobierzinformacja-o-ponownym-wyborze_02-15-.pdf
2015-03-27pobierzinformacja-o-wyborze_02-15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-04-24pobierz94092-2015.html