Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego z dn. 06.03.2015
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin zaprasza do udziału w otwartej procedurze przetargowej na wybór operatora Laboratorium Analizy Ryzyka, która zostanie przeprowadzona na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-06pobierzLRY---Ogloszenie-i-Regulamin-przetargu.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz LRY---zal--8---Deklaracja-wekslowa-26-05-2014-r-.doc
pobierz LRY---zal--7--Harmonogram-osiagniecia-wskaznikow-Projektu.pdf
pobierz LRY---zal--6---Wyciag-z-umowy-o-Projekt.pdf
pobierz LRY---zal--5---Tabela-wskaznikow-stawek-godzinowych-czynszu-najmu.pdf
pobierz LRY---zal--4---Regulamin-Laboratorium.pdf
pobierz LRY---zal--3---Opis-stanowisk-roboczych.pdf
pobierz LRY---zal--2---Wytyczne-do-protokolarnego-przekazania-LRY-wraz-z-opisem-stanowisk.pdf
pobierz LRY---zal-1-Umowa-z-operatorem.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)