Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Pytania DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2015
Nazwa Ze względu na pojawiające się pytania DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2015 Z DNIA 11.03.2015 r. dotyczącego wykonania i hostingu strony internetowej projektu pt. Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska publikujemy ww. pytania oraz odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-13pobierzPytania-do-zapytania-ofertowego-cz.2.pdf
2015-03-13pobierzOdpowiedzi_na_pytania_dot_zapytania_ofertowego.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)