Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. Zapytanie cenowe z dnia 13.03.2015 na podst. art. 701 k.c.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do składania ofert na korektę i tłumaczenie tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin).

termin składania wniosków: 30 marca br

tryb postępowania: zapytanie cenowe
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-14pobierzZAPYTANIE-O-CENE.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-1-formularz-ofertowy.docx
pobierz Zalacznik-2-oswiadczenie-z-art.-24-ust.-1-ustawy-PZP.docx
pobierz Zalacznik-3-oswiadczenie-z-art.-22-ust.-1-ustawy-PZP.docx
pobierz Zalacznik-4-wykaz-wykonanych-uslug-w-zakresie-tlumaczen-pisemnych-z-jezyka-polskiego-na-jezyk-angielski.docx
pobierz Zalacznik-5-wykaz-wykonanych-uslug-w-realizacji-podobnych-do-przedmiotu-zapytania-zlecen.docx
pobierz Zalacznik-6-wzor-umowy.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)