Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. AG/AS/272-5/2015
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-26pobierz42733-2015.html
2015-03-23pobierz40091-2015.html
2015-03-17pobierz36843-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-AG-AS-272-5-2015.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-03-26pobierz20150326135211684.pdf
2015-03-24pobierz20150324093859548.pdf
2015-03-23pobierz20150323113723940.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-04-13pobierzwybor-oferty.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-04-30pobierz61807-2015.html