Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. AG/BZ/272-8/2015
Nazwa Dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-23pobierzogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-03-18pobierzuzp.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja.docx
pobierzSIWZ.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz art.-spozywcze---zestawienie---zalacznik.xls
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-03-23pobierzmodyfikacja.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-04-01pobierzwybor-oferty-wyniki.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-05-08pobierzogloszenie-uzp.html