Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego z dn. 06.03.2015
Nazwa Informujemy, iż w wyniku otwartej procedury przetargowej na wybór operatora Laboratorium Analizy Ryzyka przeprowadzonej na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych w Regulaminie przetargu w ramach projektu: „Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, odpowiedź uzyskano od następujących podmiotów :

Nazwa firmy adres Punktacja
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin 4,4

Zamówienia udzielono Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. – oferta najkorzystniejsza. 

Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)