Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. Zapytanie cenowe z dnia 13.03.2015 na podst. art. 701k.c.
Nazwa Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego na podst. art. 701 k.c. zapytania o cenę na wybór wykonawcy korekty i tłumaczenia tekstów dla kwartalnika Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin) uzyskano od następujących podmiotów :

Lp.

Oferent

Spełnia kryteria formalne

Liczba uzyskanych punktów

1

Centrum Szkoleniowe Idea Group Małgorzata Gąsińska

NIE

n/d

2

Skrivanek Sp. z o.o.

TAK

78,23

3

MD ONLINE Sp. z o.o.

TAK

85,00

Zamówienia udzielono firmie MD ONLINE Sp. z o.o.. – oferta najkorzystniejsza.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)