Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-5/15
Nazwa Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-06-12pobierz85977-2015.html
2015-06-03pobierz81509-2015.html
2015-05-26pobierz76067-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_po-modyfikacji_Willowa_Wymiana-okien---II.pdf
pobierzSIWZ_po-modyfikacji_Willowa_Wymiana-okien.pdf
pobierzSIWZ_Willowa_Wymiana-okien.pdf
pobierzSIWZ_Willowa_Wymiana-okien.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-11-do-SIWZ_Dokumentacja_po-modyfikacji.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ---PRZEDMIAR---po-modyfikacji-2.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---ST-po-modyfikacji-2.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ---PRZEDMIAR---po-modyfikacji.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---ST-po-modyfikacji.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-do-SIWZ---dokumentacja.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ---PRZEDMIAR.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---ST.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-06-12pobierzodpowiedzi-i-modyfikacja_Willowa-2.pdf
2015-06-03pobierzpytania-i-odpowiedzi_Willowa-2.pdf
2015-05-28pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-1.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-16pobierzinformacja-o-ponownym-wyborze_05-15-II.pdf
2015-06-24pobierzinformacja-o-wyborze_05-15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-24pobierz188640-2015.html