Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-9/15
Nazwa Wykonanie robót budowlanych zawiązanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 – III etap
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-06-22pobierz91661-2015.html
2015-06-09pobierz83643-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---bud--dydaktyczny-nr-1--III-etap---po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ---bud--dydaktyczny-nr-1--III-etap.pdf
pobierzSIWZ---bud--dydaktyczny-nr-1--III-etap.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-12-1-do-SIWZ---PRZEDMIAR---Prace-budowlane-PO-MODYFIKACJI.pdf
pobierz Załącznik nr 10-1 do SIWZ - PW architektura.pdf
pobierz Zalacznik-nr-12-3-do-SIWZ---PRZEDMIAR---IS.pdf
pobierz Zalacznik-nr-12-2-do-SIWZ---PRZEDMIAR---elektryczny.pdf
pobierz Zalacznik-nr-12-1-do-SIWZ---PRZEDMIAR---Prace-budowlane.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-7-do-SIWZ_ST-modernizacja-toalet-sanitarna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-6-do-SIWZ---ST-modernizacja-toalet_elektryczna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-5-do-SIWZ---ST-modernizacja-toalet_budowlana.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-4-do-SIWZ---ST-sanitarna-wentylacja.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-3-do-SIWZ---ST-sanitarna-wod-kan-i-co.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-2-do-SIWZ---ST-elektryczna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-1-do-SIWZ---ST-budowlana.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-6-do-SIWZ---PW-modernizacja-toalet.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-5-do-SIWZ---PW-instalacje-sanitarne-wentylacja.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-4-do-SIWZ---PW-instalacje-sanitarne-wod-kan.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-3-do-SIWZ---PW-instalacje-elektryczne.pdf
pobierz Zalacznik-nr-10-2-do-SIWZ---PW-konstrukcja.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Zakres-robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-06-22pobierzodpowiedzi-i-modyfikacja_Willowa-2_III-etap.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-02pobierzinformacja-o-wyborze_09-15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-13pobierz103729-2015.html