Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-12/15
Nazwa Dostawa przenośnego testera przebicia oleju transformatorowego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-06-22pobierz91653-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszeia.html
2015-06-19pobierz90713-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-06-15pobierz87373-2015-ogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-12_15.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-06-22pobierzodpowiedz-na-pytanie-oraz-modyfikacja-SIWZ-w-zakresie-opisu-zamowienia-i-terminu-skladania-ofert-22.06.2015.pdf
2015-06-19pobierzmodyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminu-skladania-ofert-19.06.2015.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-14pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-do-wykonawcow--na-strone.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-28pobierz111389-2015-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html