Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-10/15
Nazwa Częściowa wymiana stolarki drzwiowej w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-06-18pobierz89721-2015.html
2015-06-17pobierz89161-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja--Drzwi-Stolowka-.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja--Drzwi-Stolowka-.docx
pobierzSIWZ-Drzwi-Stolowka-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---rysunek.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-06-18pobierzModyfikacja-SIWZ-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-03pobierzInformacja-o-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)