Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP - AG/272 - 5/15
Nazwa Modernizacja zintegrowanego symulatora ECDIS z symulatorem ARPA/RADAR oraz ruchu statku z wersji Navi Sailor 3000i/NTPro4000 do wersji Navi Sailor 4000/NTPro5000v5.30 wraz z dostawą nowych komputerów oraz modernizacja Systemu IWRAP II
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-06-30pobierz2015-OJS118-213665-pl-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP.AG.272_5.15.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-08-06pobierzinformacja-o-wyborze.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-09-09pobierz2015-OJS174-316485-pl-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf