Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-13/15
Nazwa Remont rozdzielni głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-03pobierz165818-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Rozdzielnia-Stolowka.pdf
pobierzSIWZ-Rozdzielnia-Stolowka.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-nr-10-do-SIWZ--Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal-nr-9-do-SIWZ--STWiORB.pdf
pobierz Zal-nr-11-do-SIWZ-rysunki.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-16pobierz2015.07.16-Pytanie-i-odpowiedz-do-SIWZ-I-.pdf
2015-07-14pobierz2015.07.14-Pytanie-i-odpowiedz-do-SIWZ-.pdf
2015-07-10pobierzWizja-lokalna-Stolowka-Odgromowka-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-23pobierzinformacja-o-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)