Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/272-16/15
Nazwa Dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem liniowym i orbitralnym oraz akcesoriami dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-13pobierzogloszenie-o-zmianie.html
2015-07-08pobierz170074-2015--ogloszenie-o-zam..html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP_AG_272-16_15.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-15pobierzpytanie-i-odpowiedz-15.07.doc
2015-07-14pobierzodpowiedz-na-pytanie-oraz-modyfikacja-SIWZ-w-zakresie-opisu-zamowienia-i-terminu-skladania-ofert-13.07.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-22pobierzinformacja-o-wyborze--laznia---na-strone.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-08-07pobierz118433-2015-oglosz.-o-udzieleniu-zam.html