Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. AG-DK/274-3/2015
Nazwa Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-08pobierzopis-przedmiotu-zamowienia-AG-DK-274-3-2015.xlsx
2015-07-08pobierzZapytanie-ofertowe-AG-DK-274-3-2015.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-17pobierzwyjasnienia.docx
2015-07-16pobierzopis-przedmiotu-zamowienia-AG-DK-274-3-2015-wersja-poprawiona.xlsx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-08-26pobierzwybor-oferty-AG-DK-274-03-15.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)