Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-14/15
Nazwa Wymiana w salach dydaktycznych 8 szt. drzwi na aluminiowe w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie w celu przystosowania ich dla osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-10pobierz173874-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--Drzwi-Stolowka-.pdf
pobierzSIWZ--Drzwi-Stolowka-.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---rysunki.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-17pobierzWizja-lokalna-Drzwi-Stolowka-.pdf
2015-07-16pobierz2015.07.16-Pytanie-i-odpowiedz-do-SIWZ-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-28pobierzinformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-31pobierz195682-2015.html