Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-11/15
Nazwa Wykonanie robót budowlanych zawiązanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 – IV etap
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-17pobierz106483-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---bud--dydaktyczny-nr-1--IV-etap.pdf
pobierzSIWZ---bud--dydaktyczny-nr-1--IV-etap.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-11-1-do-SIWZ-PW_architektura.pdf
pobierz Zalacznik-nr-13-2-do-SIWZ---PRZEDMIAR-ROBOT-branza-elektryczna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-13-1-do-SIWZ---PRZEDMIAR---Prace-budowlane-etap-IV.pdf
pobierz Zalacznik-nr-12-2-do-SIWZ---ST-elektryczna.pdf
pobierz Zalacznik-nr-12-1-do-SIWZ---ST-budowlana.pdf
pobierz Zalacznik-nr-11-2-do-SIWZ---PW-instalacje-elektryczne.pdf
pobierz Zal-nr-10-do-SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-08-04pobierzinformacja-o-wyborze_11-15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-08-25pobierz219366-2015.html