Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-9/15
Nazwa Częściowa wymiana wykładzin w: 1) Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 2) Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej 7/8, 3) budynku Pływalni przy ul. Starzyńskiego 9a w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-20pobierz183208-2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Wykladziny-II.pdf
pobierzSIWZ-Wykladziny-II.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa-.pdf
pobierz Zal.nr-10-do-SIWZ---przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ-ST-.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-08-04pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-9-15-wykladziny-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-08-10pobierz203360-2015.html