Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie z dnia 08.09.15
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej – na wykonanie haftu ozdobnego z logo na fartuchach laboratoryjnych – 9 sztuk.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-09-08pobierzZapytanie_ofertowe_hafty.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZalacznik-nr-2_Oswiadczenie-Wykonawcy-o-braku-powiazan.doc
pobierzZalacznik-nr-1_Formularz-ofertowy---haft.doc
pobierzWytyczne-dot.-informacji-i-promocji.pdf
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)